За нас

Фондация „ХРАМОВЕ“ е независима обществена организация с идеална цел, която има за обща цел да набира средства и да съдейства за изграждането на мисионерски духовни центрове, християнски молитвени домове и църковни сгради в полза на християнски общности и техните организации в страната и чужбина, с цел осъществяване на тяхната християн-мисионерска дейност в съгласие с библейските истини и заповедите на Господ Исус Христос:

"Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” - Mатей 28:19-20

Конкретните цели на фондацията са:

 1. Да набира средства за осъществяване на проекта “Хляб за храм”;
  "Хляб за храм" е проект за закупуване на земя и строителство на християнски духовни средища за развиване на мисионерска дейност извън територията на Република България.
 2. Да набира средства за осъществяване общата цел на Фондацията;
 3. Да подпомага християнската мисионерска дейност чрез финансиране на изграждането на мисионерски духовни центрове, християнски молитвени домове и сгради;
 4. Да подпомага физически и юридически лица в изпълнение на тяхната християн-мисионерска дейност;
 5. Да основава и открива нови християнски духовни центрове, както и да подпомага съществуващи вече такива;
 6. Да организира и финансира  семинари, конференции и обучения свързани с  реализиране целите на Фондацията;
 7. Да подсигурява стипендии и спонсорство за обучението на християнски мисионери в страната и чужбина.

Управителният съвет Фондация „ХРАМОВЕ се състои от четири члена, които са и учредители на настоящата Фондация:

 1. Йордан Георгиев Йорданидис, основател на църкви Небесен Мир (Чанаккале (2013), Бига (2015) в Турция) и ръководител на пасторски и дяконски екип към тях, като част от Църкви Спасение в Турция.
 2. Кемал Ибрахимоглу, благовестител (2016+) с изявено присъствие сред турско езичното население в Южна Тракия;
 3. Илчо Ефтимов Ефтимов, пастир на ЕПЦ Бургас (България);
 4. Марина Илиева Димитрова, главен фасилитатор на Кайрос Курс (България);
yordan-yordanidis

Йордан Йорданидис

Понастоящем пастирува църква Esenlik (Небесен Мир) в град Чанаккале, Турция. Основател е на църквите в градовете Чанаккале и Бига, надзирава работата на пастир Ибрахим Тохумджу в град Бига. От около 6 месеца работи върху основаването на църква в Гьокчеада. Ползва се с доверието на църкви Спасение (Kurtuluş) и е член на националното ръководство. Пастор Йордан Йорданидис е разпознат служител сред много църкви в България и е официално свързан с Мисионерския Отдел на СЕПЦ.